Jag är inte en människa

Only a broken heart turns cynical.